ES fondu jaunumi

Reaģējot uz Covid-19 izraisīto krīzes situāciju un nepieciešamību stiprināt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju kapacitāti un veselības aprūpes sistēmas noturību, t.sk. nodrošinot epidemioloģisko prasību ievērošanu, papildus finansējums ir piešķirts tām ārstniecības iestādēm, kurām ir būtiska loma Covid-19 izraisītās krīzes seku ierobežošanā.

Finansējums būs pieejams Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" atjaunošanai, kā arī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ambulatorā centra būvniecībai.

Stiprinot neatliekamās palīdzības kapacitāti, atbalsts paredzēts arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu autoparka atjaunošanai. Plānots iegādāties vairāk kā 150 automašīnas.

Šajā atlases kārtā ārstniecības iestāžu attīstībai  paredzēts investēt vairāk kā 50 milj. eiro,( tai skaitā - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 43 milj. eiro, valsts budžeta finansējums – 5,5 milj. eiro un privātais finansējums 2 milj. eiro.).

ERAF