ES fondu jaunumi

Lai sekmīgāk nodrošinātu pacientu ārstēšanu Covid-19 un citu sabiedrības veselības krīžu situācijās Rīgā, Veselības ministrija izstrādās projektu, kura ietvaros pacientu ārstēšanai stacionārās ārstniecības iestādēs Rīgā sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai tiks piesaistītas medicīnas māsas un māsu palīgi, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centros Rīgā– ārsta palīgi. Savukārt, lai sabiedrības veselības krīžu situācijās uzlabotu arī primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgā - tiks veicināta ģimenes ārstu paaudžu nomaiņa.

Kopējais attiecināmais finansējums ir 3 000 000 eiro, tai skaitā ESF finansējums –2 550 000 eiro (85%) apmērā un valsts budžeta finansējums 450 000 eiro (15%) apmērā. Finansējuma saņēmējs ir Veselības ministrija, sadarbībā ar ārstniecības iestādēm (nepiesaistot kā sadarbības partnerus).

Drīzumā Veselības ministrija iesniegs projektu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā un par atlases uzsākšanu tiks paziņots atsevišķi.

*2020.gada 24. decembrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.802 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi”

ESF ansamblis