Informācija presei
Skola

Lai speciālo skolu audzēkņiem nodrošinātu atbilstošu pieeju Covid-19 testēšanā, tiks paredzēta atšķirīga kārtība, ko šodien, 3.septembrī, apstiprināja Ministru kabinetā.

Bērnu ar īpašām vajadzībām gadījumā testēšanas metožu izvēlei jābalsta uz individuālu pieeju, pielāgojot visdraudzīgāko metodi, kas nerada psihi traumējošu pieredzi. Līdz ar to speciālajās skolās testēšana tiks veikta izlases veidā, sabalansējot epidemioloģiskās drošības risku novēršanu ar iespējām veikt testēšanu bērnam draudzīgā veidā. Plānots, ka testēšanas procesu veidos skolas personāls  un ārstniecības personas, kas savstarpēji vienosies par procedūrām katras konkrētās skolas audzēkņu testēšanai, individuāli izvērtējot, kā to veikt katrā konkrētā skolā.

Speciālo skolu audzēkņi ir viena no augsta riska grupām, jo šiem bērniem Covid-19 var izpausties smagākā formā. Skolās būtiski nodrošināt epidemioloģisko uzraudzību un pasākumus, kas ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, līdz ar to pilnīgi atteikties no testēšanas nebūtu droši.

 Veselības ministrija norāda, ka primāri Covid-19 testu veikšanai paredzēts izmantot siekalu paraugus, paredzot, ka gadījumā, ja bērns nevar pats nodot siekalu paraugu, tā savākšanai jāizmanto atbilstošas un piemērotas metodes, piemēram, LolliSponge konteineri, uztriepes paņemšana ar tamponu no smaganām un mutes dobuma priekšējās daļas u.c.

Paredzēts, ka speciālo izglītības programmu audzēkņi tiek testēti uz Covid-19, iekļaujot pēc iespējas vairāk​ iestādes audzēkņu, individuāli izvērtējot katru gadījumu un lemjot par risinājumiem, kas katram konkrētam skolēnam būtu draudzīgāks un neradītu traumējošu psiholoģisku ietekmi. Lai to nodrošinātu, laboratorijas, kas veic konkrēto skolu skolēnu laboratorisko testēšanu kopīgi ar skolas personālu vienosies par procedūrām katras konkrētās skolas audzēkņu testēšanai. Obligāti testēšanu uz Covid-19 veic, pastāvot klīniskām indikācijām un epidemioloģiskām indikācijām. Vienlaikus paredzēts, ka speciālo izglītības iestāžu skolēniem netiek liegts klātienes izglītības process, ja skolēnam Covid-19 tests nav veikts  objektīvu iemeslu dēļ.