Informācija presei
Veselības ministrija

Saeima ceturtdien pieņēma likumu "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam”. Šogad finansējums veselības nozarei būs 1,6 miljardi eiro, papildus nozarei šogad ir piešķirti 85,8 miljoni eiro.

Veselības ministrija skaidro, ka 1,35 miljardi eiro tiks novirzīti ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai: ģimenes ārstu praksēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem, ārstu speciālistu sniegto konsultāciju un diagnostisko izmeklējumu apmaksai, neatliekamās medicīniskās palīdzības un plānveida medicīniskās palīdzības slimnīcās nodrošinājumam, kompensējamiem medikamentiem u.c.. 124 miljoni eiro paredzēti specializētajai veselības aprūpei: neatliekamās medicīniskās palīdzības, asins un asins komponentu nodrošinājumam, tiesu medicīniskās ekspertīzes un antidopinga politikas īstenošanai. 59 miljoni eiro - augstākajai medicīnas izglītībai, bet 15 miljoni - veselības aprūpes finansējuma administrēšanai un Ārstniecības riska fonda darbībai. 11,3 miljoni eiro plānoti slimību profilakses, veselības veicināšanas un ārstniecības pakalpojumu uzraudzībai. 32,3 miljoni eiro tiks novirzīti Eiropas struktūrfondu projektu un pasākumu īstenošanai. Nozares vadībai paredzēti 5,6 miljoni eiro.

85,8 miljonus eiro plānots pamatā novirzīt onkoloģijas pacientiem, bērniem un ārstniecības personu atalgojumam:

  • 30 miljoni eiro tiks novirzīti onkoloģijas jomai - gan kompensējamo medikamentu apmaksai onkoloģijas pacientiem, gan diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai, tostarp arī veselības aprūpes pakalpojumu tarifu indeksācijai. Onkoloģija ir viena no veselības jomas prioritātēm, onkoloģijas plāns 2022. - 2024. gadam paredz vēža izplatības riska faktoru mazināšanu, profilakses, kā arī dažāda veida ārstniecības pieejamības un vēža pacientu aprūpes uzlabošanu;
  • 5 miljonus eiro novirzīs veselības aprūpes uzlabošanai bērniem, nodrošinot kohleāro implantu un glikozes monitorēšanas sistēmu apmaksu pacientiem ar dzirdes traucējumiem un cukura diabētu, kā arī kompensējamo zāļu apmaksu cistiskās fibrozes pacientiem;
  • papildu finansējums tiks novirzīts arī ārstniecības personu darba samaksas palielinājumam, darba samaksa ārstiem pieaugs par 6,11 %; māsām + 10,14 % un māsu palīgiem +  16,11%;
  • 15 miljonus eiro paredzēts novirzīt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai gan diagnostikas, gan ārstniecības jomā;
  • 5,4 miljonus eiro paredzēts novirzīt personāla pieejamības uzlabošanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Pieejamais finansējums ļaus palielināt medicīnas koledžās apmācāmo ārstu palīgu skaitu, kā arī novirzīt papildu finansējumu NMPD darbinieku darba samaksai;
  • 2,8 miljonus eiro paredzēts novirzīt vispārējās aprūpes māsas profesijas ieviešanai, tai skaitā veicinot māsu nodarbinātību profesijā. Tas ļaus nodrošināt māszinību izglītības programmas apguvi lielākam studējošo skaitam augstskolās, ilgtermiņā nodrošinot papildu māsu ienākšanu ārstniecības iestādēs.
Veselības nozares budžets 2023