Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskai apspriešanai līdz 5.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr. 899

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis:

1. Uzlabot lētāku līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu pieejamību:
1.1. mazinot slogu lētāku līdzvērtīgu terapeitisko efektivitāšu zāļu ienākšanai tirgū;
1.2. nosakot references zāļu vai lētāko zāļu statusu un veicot references cenas pārrēķinu citām zālēm, nesvītrojot no Kompensējamo zāļu saraksta (turpmāk arī – KZS) references zāles, kas uz laiku nav pieejamas lieltirgotavās, bet, iespējams, ir pieejamas aptiekās;
1.3.precizēt praksē konstatētās nepilnības, kas var ietekmēt zāļu pieejamību.
2. Precizēt zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas kategoriju slimības gadījumā, kas izraisa smagu un neatgriezenisku invaliditāti.

Kontaktpersona: Artūrs Grīgs, 67876116, e-pasts: arturs.grigs@vm.gov.lv.