Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskai apspriešanai līdz 20.aprīlim nodots Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā sastāvā esošo būvju un būvēm pieguļošās zemes vienības daļas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt"- bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"

Kontaktpersona: Ieva Brūvere, 67876061, e-pasts: ieva.bruvere@vm.gov.lv vai Dace Zeltiņa 67876004, dace.zeltina@vm.gov.lv.