Sabiedriskā apspriede
Palīdzība

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 25. maijam nodots plāna projekts "Plāns reto slimību jomā 2023.-2025.gadam" (turpmāk - plāna projekts).

Plāna projekta mērķis ir īstermiņā noteikt veicamos pasākumus, lai attīstītu pacientu, kas slimo ar retajām slimībām, veselības aprūpi, uzlabojot diagnostiku, zāļu terapijas iespējas un pakalpojumu pieejamību agrīnai diagnostikai, labākiem ārstēšanas rezultātiem un rehabilitācijai.

Sanāksme (attālināti) par plāna projektu ieplānota 25. maijā, no plkst.16:00-17:00 MS Teams platformā.

Priekšlikumu iesniegšanai par plāna projektu, kā arī lai pieteiktos dalībai sabiedriskajā apspriedē, aicinām izmantot TAP portālu www. tapportals.mk.gov.lv.