Sabiedriskā apspriede
Medicīnas māsa a pacienti

Sabiedriskai apspriedei līdz 2023.gada 19.oktobrim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi esošajā darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtībā noteikt gadījumus, kad arī zobārsts un vecmāte var izsniegt darbnespējas lapu, kā arī aktualizēt un redakcionāli precizēt atsevišķas citas normas attiecībā uz darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību.

Ņemot vērā veicamo grozījumu apjomu un esošo noteikumu redakciju, projekts paredz izteikt esošos Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumus Nr.152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” jaunā, precizētā redakcijā.

Sabiedriskā apspriede notika attālināti 2023.gada 20.oktobrī no plkst.13:30 līdz 15:30.

Plašāk par noteikumu projektu, priekšlikumu iesniegšanu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajā apspriedē iespējams uzzināt, izmantojot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv, kā arī sazinoties ar Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Integrētās veselības aprūpes nodaļas vecāko eksperti Lieni Skuju (kontakttālrunis 67876191, e-pasts liene.skuja@vm.gov.lv).

Piesakoties dalībai sabiedriskajā apspriedē, jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese saziņai nepieciešamības gadījumā, pārstāvētās institūcijas nosaukums (ja tas attiecināms), kā arī sanāksmē izskatāmie iebildumi vai priekšlikumi par noteikumu projektu.