Sabiedriskā apspriede
Ārsti

Sabiedriskai apspriedei līdz 2024.gada  6.februārim tika nodots informatīvā ziņojuma projekts “Veselības darbaspēka attīstības stratēģija līdz 2029.gadam” (turpmāk - ziņojuma projekts). 

Informācija par ziņojuma projektu, priekšlikumu iesniegšanu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajā apspriedē pieejama TAP portālā tapportals.mk.gov.lv. Sabiedriskā apspriede notika attālināti 2024.gada 9.februārī no plkst. 11:00 -12:30. Lūgums pieteikumu uz sanāksmi un viedokli sūtīt uz e-pastu: daina.brante@vm.gov.lv

Atbilstošā MS Teams pieslēguma saite tiks nosūtīta pēc pieteikuma/viedokļa saņemšanas. 

 

kopā2