Sabiedriskā apspriede
Medikaments

Sabiedriskai apspriedei līdz 2023.gada 20.novembrim nodoti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"" (turpmāk - noteikumu projekts). Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi mazināt komersantiem slogu saistībā par ārzemju zāļu iepakojumu izplatīšanu Latvijā problēmu gadījumā ar zāļu pieejamību, veicināt elektronisku zāļu lietošanas instrukciju (saīsināti - PILs) apriti, kā arī pilnveidot regulējumu par zāļu marķējumā un lietošanas instrukcijā norādāmām palīgvielām.

Sabiedriskā apspriede notika attālināti 2023.gada 21.novembrī no plkst.15:00 līdz 16:30.

Plašāk par noteikumu projektu, priekšlikumu iesniegšanu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajā apspriedē iespējams uzzināt, izmantojot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv, kā arī sazinoties ar Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecāko eksperti Kristīni Kalniņu, kontakttālrunis 67876116, e-pasts kristine.kalnina@vm.gov.lv. Piesakoties dalībai sabiedriskajā apspriedē, jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese saziņai nepieciešamības gadījumā, pārstāvētās institūcijas nosaukums (ja tas attiecināms), kā arī sanāksmē izskatāmie iebildumi vai priekšlikumi par noteikumu projektu.