Sabiedriskā apspriede
Uz galda izbērtas dažāda izmēra un krāsas zāļu kapsulas

Sabiedriskai apspriedei līdz 2024. gada 20. jūnijam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" (turpmāk - Noteikumu projekts).

Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi mazināt komersantiem slogu saistībā ar nereģistrēto zāļu izplatīšanas atļauju saņemšanu. Pārskatīts līdzjūtības zāļu programmu uzsākšanas procesu Latvijā, atvieglota kārtība atļaujas saņemšanai. Pēc Zāļu valsts aģentūras rosinājuma noteikt īpašas prasības centralizēti reģistrēto zāļu izplatīšanai izņēmuma gadījumā, izpildot labticīgu (bona fide) pasūtījumu, kas mazina riskus pacientiem nesaņemt laicīgi vajadzīgās zāles. 

Pēc Zāļu valsts aģentūras sniegtās informācijas par situācijas zāļu apgādes jautājumos pieaug zāļu nepieejamība, ne vienmēr pacientiem Latvijā  iespējams saņemt nozīmētās zāles sakarā ar zāļu izvešanu no Latvijas Republikas, tāpēc paplašināts zāļu saraksts, kam var piemērot izvešanas aizliegumu. 
Regulējumā pārskatītas kompetento iestāžu kompetences zāļu paraugu atlasē un  konkretizētas Zāļu valsts aģentūras tiesības veikt atbilstības novērtēšanas pārbaužu veikšanai (klātienē/ attālināti attālināti/ izvērtējot tikai iesniegto dokumentāciju).

Sabiedriskā apspriede notika klātienē ar iespēju piedalīties attālināti 2024.gada 20.jūnijā no plkst. 10:00-12:00 Veselības ministrijā 309. kabinetā (3.stāvs).

Plašāk par noteikumu projektu, priekšlikumu iesniegšanu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajā apspriedē iespējams uzzināt, izmantojot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv, kā arī sazinoties ar Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecāko eksperti Ingūnu Maču - kontakttālrunis: 67876117, e-pasts: inguna.maca@vm.gov.lv.

Piesakoties dalībai sabiedriskajā apspriedē, jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese saziņai nepieciešamības gadījumā, pārstāvētās institūcijas nosaukums (ja tas attiecināms).