Sabiedriskā apspriede
Dārzeņi

Sabiedriskai apspriedei līdz 2022. gada 30. maijam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" (turpmāk - tiesību akta projekts).

Tiesību akta projekta mērķis ir pārskatīt pārtikas produktu daudzumu nedēļas ēdienkartē atbilstoši aktuālākajiem veselīga uztura ieteikumiem. Tāpat nepieciešams veikt grozījumus atsevišķos noteikumu punktos atbilstoši pašvaldību un ēdinātāju pārstāvju priekšlikumos minētajam, lai vienkāršotu prasības un padarītu tās saprotamākas un vieglāk izpildāmas, kā arī atsevišķos gadījumos sniegtu iespēju samazināt papildu  izdevumus ēdināšanas nodrošināšanai.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumi Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”:

Sanāksme (attālināti) par tiesību akta projektu notika 1. jūnijā, no plkst.14:00-16:00 MS Teams platformā.

Priekšlikumi par tiesību akta projektu iesniedzami elektroniski, izmantojot TAP portālu www. tapportals.mk.gov.lv vai sūtot tos uz e-pastu: lasma.pikele@vm.gov.lv.