Sabiedriskā apspriede
Monitorings

Līdz 2021.gada 18.maijam sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”.

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz precizēt peldvietu sarakstu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, kas nosaka izmaiņas teritoriju administratīvajā iedalījumā un skar šobrīd noteikto peldvietu sarakstu, kur norādīts novadu, pagastu iedalījums, ko nepieciešams precizēt. Tāpat paredz precizēt peldvietu sarakstu un svītrot vienu peldvietu no  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu saraksta un iekļaut vienu jaunu peldvietu iekšzemes peldvietu sarakstā.

Sabiedrības pārstāvjus dalībai sabiedriskajā apspriedē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi), lūdzam pieteikties ne vēlāk kā vienu dienu pirms sabiedriskās apspriedes. Pieteikumu sūtīt uz e-pastu: dace.bumane@vm.gov.lv

Sabiedriskā apspriede attālināti 2021.gada 21.maijā

Atbildīgā amatpersona par tiesību akta izstrādi: Dace Būmane, tālrunis 67876148, e-pasts: dace.bumane@vm.gov.lv