Sabiedriskā apspriede
Ārsta stetoskops

2021.gada 7.maijā MS Teams platformā notika sabiedriskā apspriede par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr. 215 „Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai”.

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot smadzeņu nāves un bioloģiskās nāves fakta konstatēšanas kārtību stacionārajās ārstniecības iestādēs (atbilstoši anestezioloģijas, reanimatoloģijas jomas ekspertu skaidrojumam esošais tiesiskais regulējums, kurš nav mainīts kopš 2007.gada, šobrīd neatbilst mūsdienu medicīnas standartiem un organizācijas tendencēm, kā arī starptautiskajai praksei).

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt ne vēlāk kā divas dienas pirms sabiedriskās apspriedes, informāciju nosūtot uz e-pastu: irita.kuzma@vm.gov.lv

Sabiedrības pārstāvjus dalībai sabiedriskajā apspriedē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), lūdzam pieteikties ne vēlāk kā vienu dienu pirms sabiedriskās apspriedes, informāciju nosūtot uz e-pastu: irita.kuzma@vm.gov.lv

Atbildīgā amatpersona par tiesību akta izstrādi - Irita Kuzma, tālrunis 67876079, e-pasts: irita.kuzma@vm.gov.lv