Sabiedriskā apspriede
Slimnīcas palāta

Sabiedriskai apspriedei līdz 27.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumos Nr. 9 "Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums"" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi nodrošināt efektīvu Centrālās medicīnas ētikas komitejas darbību, tajā skaitā veicinot biomedicīniskā progresa ētikas jautājumu attīstību un īstenošanu valstī, pozitīvi ietekmējot medicīniskās pētniecības jomu Latvijā. 

Sabiedriskā apspriede notiks attālināti 2024.gada 28.februārī no plkst.15:30 līdz 16:30.

Plašāk par noteikumu projektu, priekšlikumu iesniegšanu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajā apspriedē iespējams uzzināt, izmantojot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv, kā arī sazinoties ar Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecāko eksperti Kristīni Kalniņu - kontakttālrunis 67876116, e-pasts kristine.kalnina@vm.gov.lv.

Piesakoties dalībai sabiedriskajā apspriedē, jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese saziņai nepieciešamības gadījumā, pārstāvētās institūcijas nosaukums (ja tas attiecināms), kā arī sanāksmē izskatāmie iebildumi vai priekšlikumi par noteikumu projektu.