Sabiedriskā apspriede
finansējums ģimenes ārstiem

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 7.februārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts par kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, ja vakcinācijas pret Covid-19 infekciju izraisīto blakusparādību dēļ nodarīts smags vai vidēji smags kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai, kā arī kārtību, kādā atlīdzina ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja tā bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu nodarītā smagā vai vidēji smagā kaitējuma sekas (turpmāk - Ministru kabineta noteikumu projekts).

Sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu notika attālināti 2022.gada 9.februārī no plkst. 13:00-14:30.

Ņemot vērā, ka par atsevišķiem iebildumiem, par kuriem panākta konceptuāla vienošanās ar sabiedriskās apspriedes dalībniekiem, ir nepieciešams veikt izmaiņas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 497.panta deleģējumā, šobrīd sabiedriskās apspriedes apkopojumā ietverta provizoriskā un plānotā kārtība.

Priekšlikumu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei - TAP portāls vai sūtot tos uz e-pastu: Kitija.Kravale@vm.gov.lv.

Plašāk par izsludināto noteikumu projektu tapportals.mk.gov.lv