Sabiedriskā apspriede

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju - vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, iespējams sniegt līdz 2020.gada 25.decembrim juriskonsultei Ievai Brūverei, nosūtot uz e-pastu: ieva.bruvere@vm.gov.lv

Kontakstpersona: Ieva Brūvere, tālrunis 67876061, uz e-pasts: ieva.bruvere@vm.gov.lv