Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskā apspriede Ministru kabineta noteikumu projektam „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

Ministru kabineta noteikumu projekta pielikumi:

Veselības ministrija organizē attālinātu sabiedrisko apspriedi par Ministru kabineta noteikumu projektu „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” šī gada 9.martā plkst.11.00 MS Teams platformā.

Par vēlēšanos piedalīties sabiedriskajā apspriedē kā arī rakstiskus priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz šī gada 8.martam, nosūtot Farmācijas departamenta direktorei Inesei Kauperei, tālrunis: 67876114, e-pasts: inese.kaupere@vm.gov.lv.