Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskai apspriešanai līdz 27.maijam nodoti: 1) Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 17, Rīgā, iegādi Zāļu valsts aģentūras vajadzībām”

Kontaktpersonas: Ieva Brūvere, 67876061, e-pasts: ieva.bruvere@vm.gov.lv vai Dace Zeltiņa, 67876004, e-pasts: dace.zeltina@vm.gov.lv.

2) Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 19A, Rīgā, iegādi Zāļu valsts aģentūras vajadzībām” 

Kontaktpersonas: Ieva Brūvere, 67876061, e-pasts: ieva.bruvere@vm.gov.lv vai Dace Zeltiņa, 67876004, e-pasts: dace.zeltina@vm.gov.lv.