Sabiedriskā apspriede

Veselības ministrija sabiedriskai apspriedei līdz 20.oktobrim nodod grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr. 297 “Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā" - *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Paziņojums - *docx. 

Priekšlikumus par rīkojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 20.oktobrim juriskonsultei Ievai Brūverei (uz e-pastu: ieva.bruvere@vm.gov.lv) un Īpašuma un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vecākajai ekspertei Lailai Špūlei uz e-pastu: laila.spule.vm.gov.lv). 

Kontaktpersona: Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ievai Brūvere, tālrunis 67876061, e-pasts: ieva.bruvere@vm.gov.lv.