Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskai apspriedei līdz 19.jūnijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā, kā arī konstatējama alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekme"

Projekts izstrādāts ar mērķi vienā normatīvajā regulējumā noteikt prasības attiecībā uz alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu novērtēšanu gan veicot atbilstošu medicīnisko pārbaudi ārstniecības iestādē, gan izmantojot portatīvo mērierīci. Tādējādi nodrošinot vienotu pārbaužu veikšanu. Kontaktpersona: Zane Reinholde, e-pasts: zane.reinholde@vm.gov.lv, tālrunis 67876190.