Sabiedriskā apspriede
Medikamenti

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 2. februārim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus””.

Sabiedrības iesniegtie iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija  noteikumos Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 2. februārim, nosūtot Farmācijas departamenta vecākajai ekspertei Kristīnei Kalniņai, tālrunis: 67876116, e-pasts: kristine.kalnina@vm.gov.lv