Sabiedriskā apspriede

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 28. februārim nodots Veselības ministrijas rīkojuma projekts par Veselības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Saulrītu mežs" Straupes pagastā, Pārgaujas novadā nodošanu Vides un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā.

Priekšlikumus par Veselības ministrijas rīkojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 28. februārim Jridiskās nodaļas juriskonsultei Ievai Brūverei (uz e-pastu: ieva.bruvere@vm.gov.lv). Atbildīgā amatpersona Ieva Brūvere, tālrunis 67876061, uz e-pasts: ieva.bruvere@vm.gov.lv