ES fondu jaunumi
Ģimenes ārsti

Veselības ministrijā, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”, reģistrēts tūkstošais pretendenta pieteikums.

Kompensācijas saņēmušie speciālisti strādā visos Latvijas reģionos. Ārstniecības personas piesaistītas stacionāriem, ģimenes ārstu praksēm un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu brigādēm. Kompensāciju saņēmēju vidū ir ārsti, ārstu palīgi, māsas, ģimenes ārsti, vecmātes un vēl citi speciālisti. Kā aizvadītā gada nogalē vērtēja Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs: “Uz šo brīdi projekta iespējas izmanto aptuveni 80 Daugavpils reģionālās slimnīcas darbinieku. Jaunu ārstu piesaiste ļauj mums – reģiona slimnīcai – pastāvīgi attīstīties un motivēt mediķus izvēlēties darbu reģionā.”

Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, 2020. gadā pieauga medicīnas māsu un ārsta palīgu skaits, kuri pieteikušies un saņēmuši kompensācijas. Līdz šim vidēji vienai ārstniecības personai piešķirti 8 tūkstoši eiro. Līdz ar zemāko algu palielināšanu ārstniecības personām no šā gada pieaug arī kompensācijas apmērs.

Ārstniecības personām, kuras saņēmušas kompensāciju, jāstrādā ārpus Rīgas vismaz 5 gadus pilnas slodzes apmērā sniedzot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. ESF projektu īsteno ar mērķi, lai iedzīvotājiem ārpus Rīgas uzlabotu ārstniecības personu un valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā.

Saskaņā ar nosacījumiem naudas kompensācijas piešķir ārstniecības personām:

  • ārsts-speciālists,t.sk. zobārsts, kurš 24.03.2017. nav strādājis specialitātē ārpus Rīgas;
  • ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs, vecmāte, fizioterapeits, ergoterapeits, zobu higiēnists, zobārsta asistents (zobārstniecības māsa), kuri 24.03.2017. nav strādājuši nevienā no šīm atbalstāmajām profesijām ārstniecības iestādē Latvijā;
  • ģimenes ārsts pensijas vecumā, kurš nodod praksi, un ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi. Jaunais ģimenes ārsts no 24.03. 2017. līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanai nevar būt strādājis par ģimenes ārstu ģimenes ārsta praksē ārpus Rīgas.

Pretendentu atlases periods kompensāciju izmaksai un ārstniecības personu piesaistei plānots no 2018. gada maija līdz 2023. gada 31.  jūlijam (vai līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam). 

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros. 

Kopējais attiecināmais finansējums: 9 960 102,00 eiro, tajā skaitā 85% ESF finansējums - 8 466 086,66 eiro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 494 015,34 eiro. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.

Pieteikumi un kontaktinformācija par kompensācijām ŠEIT