Sabiedriskā apspriede

Publiskajai apspriešanai līdz 5.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas sniegto pakalpojumu cenrādis”

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir noteikt farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas pakalpojumu, kurus farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija sniedz pildot valsts pārvaldes uzdevumu – sertificējot farmaceitus, cenrādi.