Sabiedriskā apspriede

Publiskajai apspriešanai līdz 24.martam nodots informatīvais ziņojums par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras sakārtošanu