Publiskajai apspriešanai līdz 12.martam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma tehniskie standarti".  Noteikumu projekts paredz noteikt vienotas prasības visām elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm – gan elektroniskās smēķēšanas ierīcēm, kas pildītas ar nikotīnu saturošu šķidrumu (elektroniskās cigaretes), gan elektroniskās smēķēšanas ierīcēm, kas pildītas ar nikotīnu nesaturošu šķidrumu atbilstoši 2019.gada 4.aprīlī pieņemtajiem grozījumiem Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā.