Publiskā apspriešana
Skolas klase

Publiskai apspriešanai līdz 10.martam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr. 610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību, veselību, izglītību un aizsargāt cilvēka cieņu, nodrošinot menstruālās higiēnas preču bezmaksas pieejamību izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas.

Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu, aicinām izmantot TAP portālu. TAP lietas ID: 24-TA-55. 

Saite uz publisko apspriešanu: tapportals.mk.gov.lv