Publiskā apspriešana
Dokumentu mapes

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 10.septembrim nodots Ministru kabineta noteikumu Nr. 675 „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

Noteikumu projekts izstrādāts, lai ieviestu tādus Veselības inspekcijas maksas pakalpojumus, kuru izmaksas atbilst reālajām cenām un pēc kuriem ir pieprasījums, kā arī papildināt ar jauniem maksas pakalpojumiem.

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 10.septembrim, nosūtot uz e-pastu: lasma.zandberga@vm.gov.lv.

Publiskajā apspriedē par izsludināto tiesību aktu projektu netika saņemts neviens iebildums un priekšlikums.