Publiskā apspriešana
Slimnīca

Publiskai apspriešanai līdz šī gada 26.aprīlim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.– 2027.gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība", 4.1.1.2. pasākuma "P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība" un 4.1.1.5. pasākuma “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk - noteikumu projekts). 

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiks īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.– 2027.gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" un 4.1.1.2. pasākuma "P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība", 4.1.1.5 pasākuma “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība” ieviešana.

Priekšlikumu un viedokļu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu, aicinām izmantot Tiesību aktu projektu publisko portālu tapportals.mk.gov.lv.