Publiskā apspriešana
Ūdens glāze

Publiskai apspriešanai līdz 2023.gada 6.janvārim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (turpmāk - noteikumu projekts). 

Noteikumu projekta mērķis izvērtēt esošās prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” to saglabāšanai vai precizēšanai un pārņemt nacionālajos tiesību aktos direktīvas 2020/2184 prasības.

Priekšlikumu un viedokļu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu, aicinām izmantot TAP tapportals.mk.gov.lv.