Publiskā apspriešana ES fondu jaunumi
Ārsti

Publiskai apspriešanai līdz šī gada 4.maijanodots informatīvais ziņojums “Digitālās veselības stratēģija līdz 2029.gadam” (turpmāk - informatīvais ziņojums).

Digitālās veselības stratēģija līdz 2029.gadam (turpmāk - stratēģija) ir izstrādāta, lai nodrošinātu visu digitālajā veselībā iesaistīto pušu vienotu izpratni un redzējumu par digitālās veselības valsts prioritātēm, tās tālāko attīstību un tādējādi veicinātu valsts pārvaldes, ārstniecības iestāžu un industrijas sadarbību datu pieejamības un savietojamības nodrošināšanā un digitālo pakalpojumu attīstīšanā. Citos veselības nozares attīstības plānošanas dokumentos, piemēram, plānos, var tikt iekļauti digitālās veselības pasākumi slimību profilakses un veselības aprūpes uzlabošanai konkrētā veselības jomā.

Informatīvā ziņojuma mērķis saņemt sabiedrības pārstāvju priekšlikumus stratēģijas uzlabošanai.

Priekšlikumu un viedokļu iesniegšanai par informatīvo ziņojumu aicinām izmantot Tiesību aktu projektu publisko portālu tapportals.mk.gov.lv.

kopā