Publiskā apspriešana
Farmaceits darbojas laboratorijā ar materiālu izmeklēšanu

Publiskai apspriešanai līdz 15.aprīlim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 125 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās references laboratorijas tiesībām un pienākumiem" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt noteikumus atbilstoši izmaiņām infekcijas slimību diagnostikas jomā kā arī praktiskajai pieredzei šo noteikumu pielietošanā, lai nodrošinātu references laboratorijas pienācīgu funkcionēšanu, finansēšanu un attīstību epidemioloģiskās drošības jomā.

Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu, aicinām izmantot TAP portālu. TAP lietas ID: 24-TA-236

Saite uz publisko apspriešanu: tapportals.mk.gov.lv