Publiskā apspriešana
Paliatīva aprūpe

Publiskajai apspriedei līdz 2023. gada 18. oktobrim nodoti Ministru kabineta noteikumi "Paliatīvās aprūpes noteikumi" (turpmāk - noteikumu projekts). Noteikumu projekta mērķis ir pilnveidot paliatīvās aprūpes normatīvo regulējumu, kur vienuviet aprakstīti saņemamie sociālie, psihosociālie un veselības aprūpes pakalpojumi, tādējādi stiprinot integrētu un uz cilvēku centrētu pieeju pakalpojuma nodrošināšanā. Publiskā apspriede paredzēta no 18. septembra līdz 18. oktobrim. Plašāk par noteikumu projektu, priekšlikumu iesniegšanai un pieteikšanos dalībai publiskajā apspriedē aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv.