Publiskā apspriešana
Ātsts

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 9.augustam nodoti likumprojekti “Grozījumi Ārstniecības likumā” un “Par likuma “Par prakses ārstiem” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

  • Likumprojekta “Grozījumi Ārstniecības likumā”  mērķis ir precizēt esošās likumā ietvertās normas un papildināt ar jaunām, atbilstoši aktuālai situācijai, lai uzlabotu pacientu drošību, pacientu uzticību veselības aprūpes sistēmai, kā arī izveidotu vienotu izpratni par veselības aprūpes sistēmas un ārstniecības procesu kvalitāti:
  •  Likumprojekts paredz atzīt par spēku zaudējušu likumu “Par prakses ārstiem”:

Priekšlikumus par likumprojektiem, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 9.augustam uz e-pastu: lolita.melke@vm.gov.lv

Atbildīgā amatpersona: Lolita Meļķe-Prižavoite, Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības kvalitātes nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67876165, e-pasts: lolita.melke@vm.gov.lv