Publiskā apspriešana
Ārsts

Publiskai apspriešanai līdz 16. jūnijam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums" (turpmāk - Noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis ir nacionālā līmenī nodrošināt organizētu, centrāli vadītu, uz mērķa grupām vērstu vēža skrīninga programmu īstenošanu visos tā etapos, tai skaitā nodrošinot arī vēža skrīninga kvalitātes kontroli.

Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv.