Publiskā apspriešana
Slimnīcas palāta

Publiskajai apspriedei līdz šī gada 13. novembrim nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē" (turpmāk – noteikumi).

Grozījumu mērķis ir precizēt noteikumu redakciju atbilstoši mūsdienu epidemioloģiskajām prasībām un nodrošināt  atbilstošu epidemioloģisko uzraudzību AMR jomā. 

Publiskā apspriede paredzēta no 16.oktobra līdz 13. novembrim  

Plašāk par noteikumu projektu, priekšlikumu iesniegšanai un pieteikšanos dalībai publiskajā apspriedē aicinām izmantot TAP portālu: tapportals.mk.gov.lv