Publiskā apspriešana
Aptieka

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 13.septembrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr. 641 “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekts paredz papildu grozījumus Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī attiecībā uz zāļu lietošanas novērojuma iesnieguma iesniegšanu. Lai veicinātu medicīnas (biomedicīnas) zinātnes attīstību, grozījumi paredz maksas pakalpojuma 90% atlaidi, ja nekomerciālu zāļu lietošanas novērojumu veic neatkarīgas ekspertu grupas, akadēmiskās vai zinātniskas institūcijas, ārstu profesionālās asociācijas vai individuāli pētnieki. Plāšāk par grozījumu mērķi noteikumu projektā lasīt paziņojumā par līdzdalības iespējām.

Publiskajā apspriedē par izsludināto tiesību aktu projektu netika saņemts neviens iebildums un priekšlikums.

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 13.septembrim, nosūtot uz e-pastu: lasma.zandberga@vm.gov.lv