Publiskā apspriešana
Sadarbība

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 26.jūlijam nodoti likumprojekti “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā”.

Likumprojekti ir izstrādāti, lai sasniegtu 2020.gada 30.jūlijā Ministru kabinetā apstiprinātā "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plānā 2020.–2022.gadam" noteikto mērķi un rezultatīvos rādītājus, tādējādi samazinot gan kopējo alkoholisko dzērienu patēriņu, gan riskantu alkoholisko dzērienu patēriņu sabiedrībā. Vienlaikus abi minētie likumprojekti ir izstrādāti, lai mazinātu alkoholisko dzērienu pieejamību, kā arī ierobežotu alkoholisko dzērienu mārketingu un reklāmu un tās ietekmi uz sabiedrību, īpaši jauniešiem.

Priekšlikumus par likumprojektiem, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 26.jūlijam uz e-pastu: sanita.lazdina@vm.gov.lv vai pa pastu uz adresi: Veselības ministrija, Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, Latvija.

Atbildīgā amatpersona: Sanita Lazdiņa, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 60005266, e-pasts: sanita.lazdina@vm.gov.lv