Publiskā apspriešana
Slimnīca

Publiskai apspriešanai līdz 2022. gada 27. aprīlim nodota Veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģija 2021.-2029.gadam (turpmāk - plānošanas dokumenta projekts).

Plānošanas dokumenta projekta mērķis ir noteikt rīcībpolitiku un ES fondu infrastruktūras investīciju sadalījumu, lai stiprinātu veselības nozares sistēmas noturību un ilgtspējīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu ārstniecības iestāžu, kas sniedz valsts apmaksātu veselības aprūpi, spēju pielāgoties krīžu situācijām, attīstot integrētiem un epidemioloģiski drošiem veselības aprūpes pakalpojumiem nepieciešamo infrastruktūru.

Veselības ministrija pateicas visiem, kas izrādīja iniciatīvu un sniedza savu viedokli un priekšlikumus informatīvā ziņojuma “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027. gadam” (22-TA-908) pilnveidošanai! Aicinām iepazīties ar izziņu, kurā ir apkopoti visi saņemtie viedokļi, komentāri un priekšlikumi, kā arī ar precizēto informatīvā ziņojuma projektu:

Jautājumos par plānošanas dokumentu: Ilze Vērdiņa-Lāce: tālrunis 67717481, e-pasts: ilze.verdina-lace@vm.gov.lv

Plānošanas dokumenta projektam priekšlikumu un iebildumu iesniegšanai notika TAP publiskajā potālā.