Sabiedriskā apspriede

Publiskai apspriešanai līdz 8.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Prasības mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu" 

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajam mēraparātam, ar kuru pārbauda personas izelpas gaisu turpmāk, ņemot vērā to, ka šobrīd spēkā esošajos Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr. 977 „Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā” noteiktās tiesību normas ir novecojušas, neaktuālas un neatbilst spēkā esošajām starptautiskajām metroloģiskajām prasībām attiecībā uz alkometriem.