Publiskā apspriešana

13.08.2020. Publiskai apspriešanai līdz 7.septembrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr. 641 “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”- *docx. Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) - *docx. Pielikums Nr. 1 "Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins" - *docx. Paziņojums par līdzdalības iespējām - *docx. 

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz šī gada 7.septembrim. Kontaktpersona par tiesību akta izstrādi: Nozares budžeta plānošanas departamenta vecākā eksperte Lāsma Zandberga, tālrunis 67876041, lasma.zandberga@vm.gov.lv.