Publiskā apspriešana

Publiskai apspriešanai līdz 6.jūnijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"

Noteikumu projekts paredz precizēt kārtību kādā Veselības inspekcija vērtē pacientam nodarīto kaitējumu un kaitējuma smaguma apmēru (izteiktu procentos). Vienlaikus noteikumu projekts paredz precizēt Veselības inspekcijas funkcijas medicīniskās dokumentācijas ekspertīzes ietvaros, kā arī veidu kā Nacionālais veselības dienests veic vidējā riska maksājuma apmēra aprēķinus.