Publiskā apspriešana

Publiskai apspriešanai līdz 29.maijam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”

Noteikumu projekts izstrādāts, lai pilnveidotu un precizētu valsts apmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtību atbilstoši veselības nozarei pieejamam finansējumam. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos

Atbildīgā amatpersona par tiesību akta projekta izstrādi Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane, tālrunis: 67876050, e-pasts: ineta.bumane@vm.gov.lv.