Publiskā apspriešana

Publiskai apspriešanai līdz 1.augustam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 “Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība”

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 1.augustam uz e-pastu: anita.seglina@vm.gov.lv. Kontaktpersona par tiesību akta izstrādi: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte Anita Segliņa, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv.