Publiskā apspriešana
veselības aprūpe

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 18.augustam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Ārstniecības iestāžu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība".

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt reģistrācijai iesniedzamo informāciju, reģistra aktualizēšanas un publicēšanas kārtību.

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), bija iespējams iesniegt līdz 2021.gada 18.augustam, sūtot, kristina.bruvere@vm.gov.lv