Publiskā apspriede

Publiskai apspriešanai līdz šī gada 15. martam nodots Ministru kabineta rīkojuma projekts Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA “Lielstraupes pils” pamatkapitālā un valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldībai”.

Priekšlikumus par noteikumu projektu rakstiski var iesniegt līdz šī gada 15. martam, nosūtot tos uz e-pastiem: vm@vm.gov.lv un raimonds.osis@vm.gov.lv.

Atbildīgā amatpersona: Juridiskās nodaļas vadītājs Raimonds Osis, tālrunis 67876063, e-pasts: raimonds.osis@vm.gov.lv