Publiskā apspriešana

Publiskai apspriešanai līdz 2021. gada 15. martam nodots Ministru kabineta rīkojuma projekts Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu SIA “Lielstraupes pils” pamatkapitālā un valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldībai”.

Priekšlikumus par noteikumu projektu rakstiski var iesniegt līdz 15. martam, nosūtot tos uz e-pastiem: vm@vm.gov.lv un raimonds.osis@vm.gov.lv.

Atbildīgā amatpersona: Juridiskās nodaļas vadītājs Raimonds Osis, tālrunis 67876063, e-pasts: raimonds.osis@vm.gov.lv