Publiskā apspriešana
Laboratorija

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 14.oktobrim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai"" (turpmāk –Projekts).

Projekts izstrādāts, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu un pilnīgāk pārņemtu direktīvu prasības attiecībā uz ārstniecības iestāžu organizēšanu un koordinēšanu apgādei ar kvalitātes prasībām atbilstošiem asins komponentiem un asins pagatavojumiem. Tiek nostiprināts termins "asins dienests", vienlaikus nodrošinot vienotus kvalitātes un drošības standartus attiecībā uz cilvēka asins un asins komponentu savākšanu, testēšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izplatīšanu ar nolūku pastiprināt Valsts asinsdonoru centra kā vadošās iestādes lomu. Lai veicinātu asins un asins komponentu brīvprātīgu bezmaksas ziedošanu, ir paredzēts atcelt kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai retas asins grupas asins donoram un asins donoram, kas nodod asinis pēc Valsts asinsdonoru centra vai asins sagatavošanas nodaļas izsaukuma ārkārtējā situācijā, kā arī imūnam vai aloimunizētam donoram,  jo minētā tiesību norma ir zaudējusi aktualitāti. Projekts paredz iespēju Valsts asinsdonoru centram veikt asiņu vai asins komponentu izsniegšanu ārstniecības iestādei, kurā nav asins kabineta, pārliešanai konkrētam recipientam gadījumos, kad nodrošināma neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pārstāvēto institūciju, ja attiecināms), iespējams sniegt rakstiski līdz 2021.gada 14.oktobrim, sūtot uz e-pastu vm@vm.gov.lv