Publiskā apspriešana
Ārsts

Publiskai apspriešanai līdz 2021. gada 14. maijam nodots likumprojekts “Biobanku likums”.

Likuma mērķis ir regulēt cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu un paraugsaistīto datu ieguvi, uzglabāšanu un izmantošanu pētniecībā nolūkā sniegt ieguldījumu zinātnē un veselības aprūpē un veicināt sabiedrības labklājību, aizsargājot cilvēka cieņu, identitāti un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Priekšlikumi par likumprojektu iesniedzami rakstiski līdz 2021. gada 14. maijam, nosūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv un raimonds.osis@vm.gov.lv. Atbildīgā amatpersona par likumprojekta izstrādi: Juridiskās nodaļas vadītājs Raimonds Osis, tālrunis 67876063, e-pasts: raimonds.osis@vm.gov.lv.