Publiskā apspriešana
Medicīnas māsa a pacienti

Publiskai apspriedei līdz 2021. gada 14. aprīlim nodoti:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""

Noteikumu projekti izstrādāti, lai saskaņotu māsas profesijas nosaukumu ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" nākotnes redakcijā ietverto māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijas nosaukumu un saskaņotu māsas profesijas specialitāšu nosaukumus; precizēt pārreģistrācijas kārtību māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā saskaņā ar konceptuālajā ziņojumā "Par māsas profesijas turpmāko attīstību" ietverto.

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” un Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”:

Atbildīgā amatpersona: Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte Dace, Roga, tālrunis 67876093, e-pasts: dace.roga@vm.gov.lv 

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz šī gada 14.aprīlim uz e-pasta adresi: dace.roga@vm.gov.lv